sahnede%205_edited.jpg

PROF. DR. Hüseyin Töz

Hüseyin Töz, 1964 yılında Adana’da doğmuş; ilk, orta ve lise eğitimini Adana’da yapmıştır. Ege Üniversitesi Tıp Fakültesinden 1987 yılında mezun olmuştur. Aynı üniversitede İç Hastalıkları Uzmanlık ve Nefroloji Yan Dal Uzmanlık eğitimlerini tamamlamıştır. 2003 yılında Doçent, 2009 yılında Profesör olmuştur. Günümüzde Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Nefroloji Bilim Dalı’nda öğretim üyesi görevini sürdürmektedir. Uzmanlık alanı böbrek nakli, diyaliz, hipertansiyon, glomerülonefritler ve diğer böbrek hastalıklarını kapsamaktadır. Web of Science verilerine göre 150’in üzerinde uluslararası yayını bulunmakta olup h-indeksi 25‘tir.